Bokning sker via tel. eller mail. Stugan hyrs vanligtvis per vecka eller långhelg. För att boka stugan skall kunden har fyllt 22 år.

Legitimering sker vid ankomst. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller inte bokningen.Sovrum 1

I grundpriset ingår hyra av stuga, bastu/vallabod, elektricitet, kaminved, vatten och bäddar/extra bäddar inkl. täcke och kudde. Sänglinne och handdukar ingår inte (medtag egna handdukar och sänglinne). Antalet gäster i boendet får maximalt vara sju personer.

Betalning. Delbetalningen omfattar 20 % av boendebeloppet och skall betalas snarast efter bokningstillfället. Reservation gäller 24 timmar efter bokningstillfället. Slutbetalning skall vara betalt senast 30 dagar innan ankomst.
Vid bokning mindre än 30 dagar innan ankomst gäller slutbetalning av hela beloppet.

Avbokning skall ske skriftligen via mail. Uppge alltid namn och bokad ankomstdag. Sker avbokningen mer än 30 dagar före ankomsten återbetalas 80 % av beloppet. Beloppet återbetalas inte om avbokningen sker mindre än 30 dagar före ankomsten (om det kommer en annan gäst som vill hyra stugan återbetalas 80 % av beloppet). Handpenning 20 % av beloppet återbetalas aldrig.

Klagomål på stugan skall framföras till stugansvarige så snart som möjligt. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående meddelas till stugansvarige.

Ansvar för egendom/vållande av skada. Gästerna skall vårda stugan väl och följa de ordningsregler och bestämmelser som gäller. Kunden skall ansvara för skador
som uppstår på fastigheten och dess inventarier. Gästerna skall iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Det gäller rökförbud och husdjursförbud i stugan. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift från 2 000 SEK.

Ankomst och avresa. Vanligtvis sker ankomst efter kl. 15.00 och utcheckning före kl. 11.00. Kontakta stugservice om du kommer senare eller vill checka ut tidigare.Sovrum entrepaln

Städning. Städning kostar 700:- och betalas i samband med restbetalningen.

Skadedeposition. Skadedeposition på 1000:- betals kontant till stugansvarige och återbetalas efter avsyning av stugan vid utcheckning.

Nycklar. Samtliga nycklar till bokad stuga skall återlämnas vid utcheckning. För Ej återlämnade nycklar debiteras gästerna 300: – per nyckel.

Avtalsbrott: Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och ägaren av stugan. Avtalet är bindande och godkänt av kunden i och med betalning av handpenning sker.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

• Bokningsvillkoren ej uppfylls.

• Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stugan/området.

• Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stugan/ området.

• Stugan används till Ej avsett ändamål.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta Kökfrån stugan och äger Ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstö
relse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.
Force majeure: Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan hyresvärden upphäva avtalet, varvid gästen snarast skall underrättas. Hyresvärden är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av stugan.